ออสซิลโลสโคป

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสัญญาณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบได้ในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์
ออสซิลโลสโคป ถูกใช้ในการสังเกตสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน บนช่วงเวลาที่แสดงในรูปแบบกริดสองมิติ
เมื่อเชื่อมแหล่งจ่ายไฟกับโพรบแล้ว ออสซิลโลสโคปจะแสดงรูปคลื่นแบบ Real Timeแม้ว่าส่วนใหญ่ออสซิลโลสโคปจะใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม แต่ยังใช้ในสาขาอื่น ๆ เช่นด้านโทรคมนาคมและการแพทย์

การทำความสะอาด Oscilloscope
ควรตรวจสอบตัวเครื่อง Oscilloscope และโพรบ (Probe) อย่างสม่ำเสมอตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน การทำความสะอาดภายนอ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ปิดเครื่อง Oscilloscope ก่อนทำความสะอาดด้วยผ้าที่ชุบน้ำ หรือน้ำยาทำควรสะอาดแล้วบิดให้แห้งหมาดๆ ไม่ควรชุ่มน้ำ และไม่ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
2. เช็ดฝุ่นที่อยู่ภายนอกตัวเครื่อง Oscilloscope และโพรบด้วยผ้านุ่ม เมื่อทำความสะอาดหน้าจอแสดงผล ควรระมัดระวังไม่ควรขัดแรงเกินไป
3. ก่อนเปิดใช้งานตัวเครื่อง Oscilloscope ควรอยู่ในสภาพที่แห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

การดูแลรักษา Oscilloscope
Oscilloscope ไม่ควรวางให้สัมผัสแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน และอาจจะทำให้หน้าจอแสดงผลเสียหาย และควรระวังให้ไม่ให้ น้ำหรือของเหลวเข้าไปในตัวเครื่อง Oscilloscope

แสดงทั้งหมด 20 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 20 ผลลัพท์