เครื่องวัดความชื้น

เครื่องวัดความชื้น คือเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นของวัสดุเช่นไม้, กระเบื้อง, ปูน, ฉนวนกันความร้อน, และไฟเบอร์กลาส ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องวัดความหาความชื้นที่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด เช่นความชื้นในผนังของอาคาร
ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้น Moisture Meter
1. ใช้ในการตรวจสอบวัสดุว่าเสี่ยงต่อการขึ้นราหรือไม่ ราจะเริ่มต้นสะสมบนพื้นผิวของวัตถุที่ความชื้นประมาณ 20% อย่างไรก็ตามค่านี้จะแตกต่างออกไปโดยขึ้นความชื้นสัมพัทธ์และปัจจัยอื่นๆ
2. ใช้ในการตรวจสอบบ้านที่โดนน้ำท่วมว่าเหมาะสมสำหรับการเข้าพักอาศัยหรือไม่
3. ก่อนซื้อบ้าน ใช้เครื่องวัดความชื้นในการตรวจสอบรอยรั่วต่างๆ ของอาคาร
4. ใช้ในการตรวจสอบไม้ว่าแห้งเพียงพอจะทาสี
5. ช่างก่อสร้างใช้เครื่องวัดความชื้นในการตรวจสอบความแห้งของไม้ก่อนนำไปใช้งาน
โหมดของเครื่องวัดความชื้น
มี อยู่ด้วยกัน 2 โหมดคือแบบเข็มและแบบสแกน โดยทั้ง 2 โหมดเหมาะกับการใช้งานต่างกันและเครื่องวัดความชื้นบางรุ่น จะมี 2 โหมดอยู่ในเครื่องเดียวกัน
โหมดเข็ม (Pin mode)
สำหรับวัดความชื้นบนพื้นผิวของวัตถุหรือตามความลึกของเข็มที่เจาะลงไป เครื่องมือวัดประเภทนี้ ใช้หลักการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity) เพื่อหาผลรวมของความชื้นในวัตถุ
โหมดสแกน
หรือ เครื่องวัดความชื้นแบบไร้เข็ม เหมาะสำหรับวัดความชื้นภายใต้พื้นผิวของวัตถุโดยใช้หลักการปล่อยคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าที่มีผลต่อความชื้น และตรวจจับการเปลี่ยนแปลง เพื่อคำนวณหาค่าความชื้น

Showing 1–24 of 37 results

Showing 1–24 of 37 results