เครื่องวัดความชื้น


เครื่องวัดความชื้น คือเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นของวัสดุเช่นไม้, กระเบื้อง, ปูน, ฉนวนกันความร้อน และสามารถหาความชื้นที่ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด เช่นความชื้นในผนัง

ประโยชน์ของเครื่องวัดความชื้น Moisture Meter
1. ใช้ในการตรวจสอบวัสดุว่าเสี่ยงต่อการขึ้นราหรือไม่ อย่างไรก็ตามค่านี้จะแตกต่างออกไปโดยขึ้นความชื้นสัมพัทธ์และปัจจัยอื่นๆ
2. ตรวจสอบบ้านที่โดนน้ำท่วมว่าเหมาะสมสำหรับการเข้าพักหรือไม่
3. ก่อนซื้อบ้าน ใช้เครื่องวัดความชื้นในการตรวจสอบรอยรั่วต่างๆ
4. ใช้ในการตรวจสอบไม้ว่าแห้งเพียงพอจะทาสี
5. ใช้ในการตรวจสอบความแห้งของไม้ก่อนนำไปใช้งาน

โหมดของเครื่องวัดความชื้น
โหมดเข็ม (Pin mode)
สำหรับวัดความชื้นบนพื้นผิวของวัตถุหรือตามความลึกของเข็มที่เจาะลงไป เครื่องมือวัดประเภทนี้ ใช้หลักการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity) เพื่อหาผลรวมของความชื้นในวัตถุ
โหมดสแกน
เหมาะสำหรับวัดความชื้นภายใต้พื้นผิวของวัตถุโดยใช้หลักการปล่อยคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าที่มีผลต่อความชื้น และตรวจจับการเปลี่ยนแปลง เพื่อคำนวณหาค่าความชื้น

Showing 1–24 of 51 results

Showing 1–24 of 51 results