แคลมป์มิเตอร์

แคลมป์มิเตอร์ หรือ Clamp Meters คือ เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้าที่มีก้ามหนีบกว้าง ที่สามารถหนีบรอบตัวนำไฟฟ้าได้
เดิมทีการออกแบบแคลมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า AC อย่างเดียว
ปัจจุบันแคลมป์มิเตอร์ ประกอบด้วยอินพุต เช่น test leads และโพรบต่างๆ เพื่อรองรับการวัดทางไฟฟ้าที่หลากหลาย
เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ สำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จำกัด และสามารถวัดกระแสของตัวนำไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของวงจร
แม้ว่าแคลมป์มิเตอร์จะมีความสัมพันธ์กับมัลติมิเตอร์ (Mulimeter) อย่างใกล้ชิด แต่แคลมป์มิเตอร์ ไม่ใช่มัลติมิเตอร์อย่างง่ายที่มีกรามหนีบ โดยทั่วไปมัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีความสามารถในการวัดกระแสไฟฟ้า ในขณะที่แคลมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่มีความสามารถในการวัดแรงดันไฟฟ้า

Showing 1–24 of 58 results

Showing 1–24 of 58 results