เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น


เครื่องวัดอุณหภูมิ คือเครื่องมือวัดปริมาณของระดับความร้อนหรือความเย็น เครื่องมือวัดที่ใช้วัดอุณหภูมิเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ นอกจากนี้ยังมีหลักการวัดอุณหภูมิประเภทอื่นๆ เช่น เทอร์โมคัปเปิล, เทอร์มิสเตอร์ ฯลฯ

หน่วยวัดอุณหภูมิที่ใช้กันโดยทั่วมีอยู่ 3 หน่วย
1. เซลเซียส หรือ Celsius (°C) กำหนดให้จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์อยู่ที่ -273°C จุดเยือกแข็งอยู่ที่ 0°C และจุดเดือดอยู่ที่ 100°C องศา
2. ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ Fahrenheit (°F ) กำหนดให้จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์อยู่ที่ -459.67°F  จุดเยือกแข็งอยู่ที่ 32°F  และจุดเดือดอยู่ที่ 212°F
3. เคลวิน หรือ Kelvin (K) กำหนดให้จุดศูนย์องศาสัมบูรณ์อยู่ที่ 0K จุดเยือกแข็งอยู่ที่ 273K และจุดเดือดอยู่ที่ 373K

Wind Chill
Wind chill คือการรับรู้การลดลงของอุณหภูมิในอากาศโดยร่างกายของมนุษย์ ที่น้อยกว่าค่าอุณหภูมิที่แท้จริงที่วัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ ปรากฏการณ์ Wind Chill เกิดได้จากการที่ลมพัดปะทะร่างกายของมนุษย์ แล้วทำให้รู้สึกว่าหนาวกว่าความเป็นจริง

Showing 1–24 of 104 results

Showing 1–24 of 104 results