เครื่องวัดความหวาน

เครื่องวัดความหวาน คือเครื่องมือง่ายๆ ที่ใช้สำหรับความเข้มข้นของสารละลาย (Aqueous solutions)
เครื่องวัดความหวาน ต้องการของเหลวเพียงไม่กี่หยดเพื่อใช้ในการวัดระดับความหวาน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคมี, เกษตร, อาหาร และอุตสาหกรรมการผลิต
ตัวอย่างของเหลว และ Brix%
Cutting oils : 0 ถึง 8 Brix%, องุ่นและไวน์: 14 ถึง 19 Brix%, ส้ม: 4 ถึง 13 Brix%, น้ำผลไม้เข้มข้น: 42 ถึง 68 Brix%,
เครื่องดื่มอัดลม: 5 ถึง 15 Brix%, นมข้น: 52 ถึง 68 Brix%, แอปเปิ้ล : 11 ถึง 18 Brix%, แยมและเยลลี่: 60 ถึง 70 Brix%

Showing 1–24 of 32 results

Showing 1–24 of 32 results