เครื่องวัดออกซิเจน

DO Meter หรือ Dissolved Oxygen Meter คือเครื่องมือวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ Do Meter ถูกใช้งานด้านการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษในน้ำ การวัดความเข้มข้นของอิออนสำหรับบริษัทเวชภัณฑ์ การวิเคราะห์น้ำดื่ม และอื่นๆ
ประเภทของ Do Meter

  • Polarographic (Clark Cell Method) Sensor Oxygen Meter
  • Galvanic Sensor Oxygen Meter
  • Optical Fluorescence Oxygen Meter

Showing all 14 results

Showing all 14 results