เครื่องวัดออกซิเจน

เครื่องวัดออกซิเจน คืออุปกรณ์ที่วัดระดับออกซิเจนในห้องเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ
อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องตรวจวัดการขาดออกซิเจน ( O2 monitor) เครื่องวัดออกซิเจนใช้เซ็นเซอร์เพื่อวัดระดับออกซิเจน ด้วยการติดตามระดับออกซิเจนทำให้สามารถตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซได้ แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็น หรือได้กลิ่น

เครื่องตรวจวัดออกซิเจนมาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายรวมถึงสัญญาณเตือนในตัว ที่ทำงานทันทีเมื่อเกิดการรั่วไหล มักจะมีสัญญาณเตือนภัยดัง และไฟกะพริบ

DO Meter หรือ Dissolved Oxygen Meter คือเครื่องมือวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ Do Meter ถูกใช้งานด้านการบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษในน้ำ การวัดความเข้มข้นของอิออนสำหรับบริษัทเวชภัณฑ์ การวิเคราะห์น้ำดื่ม และอื่นๆ
ประเภทของ Do Meter

  • Polarographic (Clark Cell Method) Sensor Oxygen Meter
  • Galvanic Sensor Oxygen Meter
  • Optical Fluorescence Oxygen Meter

Showing 1–24 of 36 results

Showing 1–24 of 36 results