เครื่องวัดแสง


เครื่องวัดแสง หรือ Lux Meter คือเครื่องมือสำหรับหาค่าความสว่างของแสงที่ผ่านพื้นผิวโดยการวัดวัดค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ต่อหน่วยพื้นที่
เครื่องวัดแสงบางประเภทมีการติดตั้งหน่วยความจำเอาไว้ภายในตัวเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูล และนำเข้ามูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การวัดความเข้มของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล (fc), ลักซ์ (Lux)

เครื่องวัดแสงแบบดิจิทัลและอะนาล๊อก Light Meter ช่วยให้ช่างถ่ายภาพกำหนดความ เร็วของชัตเตอร์และ F-number สำหรับการเปิดรับแสงที่เหมาะสม
เครื่องวัดแสงยังถูกใช้ในงานด้านภาพยนตร์ และการออกแบบฉากเพื่อกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมสำหรับฉาก หรืองานด้านการจัดแสงเพื่อลดปริมาณของแสงที่ไม่ต้องการทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

Showing 1–24 of 79 results

Showing 1–24 of 79 results