เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง หรือ Lux Meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m² เครื่องวัดแสงบางประเภทจะมีการติดตั้งหน่วยความจำเอาไว้ภายในตัวเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูล (Datalogger) และนำเข้ามูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การวัดความเข้มของแสงภายในสำนักงาน, โรงงาน, สถานศึกษา, สถานประกอบการต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การถ่ายภาพมักจะใช้เครื่องวัดแสงเพื่อกำหนดการเปิดรับแสงที่เหมาะสม  เครื่องวัดแสงทั้งแบบดิจิตอลหรืออะนาล๊อกซึ่งจะช่วยให้ช่างถ่ายภาพกำหนดความ เร็วของชัตเตอร์และ F-number สำหรับการเปิดรับแสงที่เหมาะสม นอกจากนี้เครื่องวัดแสงยังถูกใช้ในงานด้านภาพยนตร์ และการออกแบบฉากเพื่อกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมสำหรับฉาก หรืองานด้านการจัดแสงเพื่อลดปริมาณของแสงที่ไม่ต้องการทั้งภายในอาคารและนอก อาคาร

Showing 1–24 of 53 results

Showing 1–24 of 53 results