เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง หรือ Lux Meter หรือ Light Meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงมีหน่วยเป็นฟุตแคนเดิล(fc), ลักซ์ (Lux) หรือ cd/m²
เครื่องวัดแสง บางประเภทจะมีการติดตั้งหน่วยความจำเอาไว้ภายในตัวเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูล และนำเข้ามูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การวัดความเข้มของแสงภายในสำนักงาน, โรงงาน, สถานศึกษา, สถานประกอบการต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
การถ่ายภาพมักจะใช้ เครื่องวัดแสง เพื่อกำหนดการเปิดรับแสงที่เหมาะสม
เครื่องวัดแสงทั้งแบบดิจิตอลหรืออะนาล๊อก ซึ่งจะช่วยให้ช่างถ่ายภาพกำหนดความ เร็วของชัตเตอร์และ F-number สำหรับการเปิดรับแสงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เครื่องวัดแสง ยังถูกใช้ในงานด้านภาพยนตร์ และการออกแบบฉากเพื่อกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมสำหรับฉาก หรืองานด้านการจัดแสงเพื่อลดปริมาณของแสงที่ไม่ต้องการทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

Showing 1–24 of 66 results

Showing 1–24 of 66 results