เครื่องวัดความแข็ง

เครื่องวัดความแข็ง คือเครื่องมือที่ใชัสำหรับความแข็งของวัสดุ โดยนิยามของความแข็ง คือความทนของวัสดุต่อการเสียรูป
มีวิธีการทดสอบความแข็งมากกว่า 12 วิธีที่ได้รับการยอมรับ แต่วิธีการที่ได้รับความความนิยมมากที่สุดคือแบบ Rockwell จะให้ผลลัพธ์เป็น Rockwell hardness scale ซึ่งถูกใช้ในการวัดความแข็งของโลหะ
การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell มีวิธีการที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและถูกสร้างขึ้นเพื่อการทดสอบความ แข็งแบบนี้เท่านั้น  ความแข็งของโลหะจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและสถานะของโลหะ ตัวอย่างเช่นเหล็กเป็นโลหะผสมมีส่วนปะกอบของธาตุต่างๆ มากมาย
ระดับของธาตุที่ถูกผสมอยู่ในเหล็กจะส่งผลกระทบต่อความแข็งของเหล็ก วิธีการวัดความแข็งอื่นๆ เช่น Brinell hardness, Vickers, Knoop hardness และ Shore

Showing 1–24 of 50 results

Showing 1–24 of 50 results