รวมเกจวัดชนิดต่างๆ

เกจ (Gauges) ในการผลิตและวิศวกรรม คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกำหนมิติจะใหญ่กว่า หรือเล็กกว่ามิติอื่นที่ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง ในทางตรงหรือทางอ้อม
อุปกรณ์บางชนิดที่เรียกว่าเกจอาจวัดขนาดของวัตถุที่จะวัดจริง ๆ แต่เกจส่วนใหญ่เพียงบ่งชี้ว่าขนาดของวัตถุทดสอบนั้นใกล้เคียงกับขนาดมาตรฐานเพียงพอหรือไม่
กล่าวคือ ทราบว่าอยู่ในช่วงระหว่างขีดจำกัดที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นค่าเผื่อสำหรับวัตถุเฉพาะ Gauges อาจทำงานโดยกลไกหรือทางไฟฟ้า

หมวดหมู่เกจอื่นๆ

แสดง %d รายการ

แสดง %d รายการ