เครื่องวัดความหนาสี

เครื่องวัดความหนาสี (Coating Thickness Gauge) ใช้ในการวัดความหนาสีผิวเคลือบซึ่งมีลักษณะเป็นฟิล์มแห้ง
การวัดความหนาสีมีความสำคัญมากในทางอุตสาหกรรม เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุน และคุณภาพในกระบวนการเคลือบผิว
เครื่องความหนาสี สามารถใช้เพื่อประเมินอายุการใช้งาน, ประสิทธิภาพ และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Showing 1–24 of 41 results

Showing 1–24 of 41 results