เครื่องวัดความเร็วรอบ

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) คืออุปกรณ์เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดความเร็วในการหมุนของวัตถุ เช่นเพลาเครื่องยนต์ในรถยนต์
เครื่องวัดความเร็วรอบ มักจะถูกจำกัดไว้สำหรับเครื่องกล หรือเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องวัดความเร็วรอบจะแสดงอัตราการหมุนของวัตถุ รอบต่อนาทา (RPM)
ประเภทของเครื่องวัดความเร็วรอบ
1. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบอะนาล็อก (Analog tachometer)
2. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิทัล (Digital Tachometer)
3. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัสและไม่สัมผัส (Contact And Non-Contact Tachometer)
4. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบการวัดความถี่และเวลา (Time and Frequency Measuring Tachometer)

Showing 1–24 of 44 results

Showing 1–24 of 44 results