EC Meter

Conductivity meter หรือ EC Meter คือเครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณสารอาหาร, เกลือ, หรือสิ่งสกปรกภายในน้ำ
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาปริมาณของสารตัวอย่าง จากการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (potentiometric) และอิเล็กโทรดทั้ง 4 มีลักษณะเป็นทรงกระบอก สร้างจากโลหะแพลทตินั่ม
EC Meter ถูกกำหนดให้ใช้หลักการหาพื้นที่และระยะทางระหว่าง Electrodes โดยใช้กฏของโอห์ม  การสอบเทียบโดยใช้อิเล็กโทรไลต์ Electrolytes ของตัวนำไฟฟ้าเพื่อความแม่นยำในการวัดค่า
ค่าความนำไฟฟ้าของของเหลวจะขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิเป็นสำคัญ ดังนั้นจะต้องมีเครื่องมือชดเชยอุณหภูมิ หรือการสอบเทียบเครื่องในระดับอุณหภูมิเดียวกันกับของเหลวที่ต้องการวัด

Showing 1–24 of 51 results

Showing 1–24 of 51 results