เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ

Oxygen Meter หรือ เครื่องวัดออกซิเจนในอากาศ คืออุปกรณ์ที่วัดระดับออกซิเจนในห้องเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ
อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องตรวจวัดการขาดออกซิเจน ( O2 monitor) เครื่องวัดออกซิเจนใช้เซ็นเซอร์เพื่อวัดระดับออกซิเจน ด้วยการติดตามระดับออกซิเจนทำให้สามารถตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซได้ แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็น หรือได้กลิ่น
เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในอากาศมาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลายรวมถึงสัญญาณเตือนในตัว ที่ทำงานทันทีเมื่อเกิดการรั่วไหล มักจะมีสัญญาณเตือนภัยดัง และไฟกะพริบ

เครื่องวัดออกซิเจนอื่นๆ

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์