Test Kits

Test Kits คือวิธีง่ายๆ ในการวิเคราะห์ทางเคมีที่แม่นยำ มีชุดทดสอบแบบพารามิเตอร์เดี่ยว และแบบหลายพารามิเตอร์ให้เลือกมากมาย
และรวมถึงวิธีการทำงานร่วมกับ Color Cube, Checker Disc, การไตเตรท และวิธีการวัดความขุ่น

Test Kits ใช้งานง่าย และรวดเร็ว เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการวิเคราะห์น้ำ ของพารามิเตอร์ทางเคมีที่หลากหลาย
ชุดอุปกรณ์นี้มีภาชนะใสซึ่งมีระดับสีติดอยู่ กับตัวอย่างที่กำลังทดสอบ ทำให้กระบวนการเปรียบเทียบสีง่ายและปราศจากข้อผิดพลาด
รีเอเจนต์จะเป็นของเหลวหรือผงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ต้องการวัดค่า

Showing 1–24 of 47 results

Showing 1–24 of 47 results