กล้องงู

Borescope หรือ กล้องงู คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการมองเห็น ประกอบไปด้วยท่อแบบแข็งหรือแบบโค้งงอได้, เลนส์ตา (Eyepiece), เลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) เลนส์ทั้งสองเชื่อมต่อกันด้วย Relay optical system
ระบบการมองเห็นถูกล้อมรอบไปด้วยใยแก้วนำแสงเพื่อให้ความสว่างแก่วัตถุ และมีท่อแบบแข็งหรือแบบโค้งงอได้หุ้มไว้เพื่อป้องกันใยแก้วนำแสง เมื่อวัตถุได้รับแสงสว่าง
จากนั้นภาพจะถูกสร้างโดยเลนส์ใกล้วัตถุ ภาพจะถูกถ่ายทอดไปยังเลนส์ตาซึ่งทำหน้าที่ขยายภาพและแสดงภาพแก่ผู้ใช้งาน

กล้องงูถูกใช้ในงานด้านการตรวจสอบในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเช่นในผนัง, ท่อ, เพดาน, ระบบทำความเย็น, เครื่องยนต์ และในพื้นที่แคบอื่นๆ

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์