มัลติมิเตอร์


มัลติมิเตอร์ หรือ Multimeter หรือ Volt-ohm meter คือเครื่องมือวัดและทดสอบแบบมือถือที่ใช้ในการวัด แรงดันไฟฟ้า (Voltage) กระแส (Current) ความต้านทาน (Resistance) และค่าอื่น ๆ
มัลติมิเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ แบบอะนาล็อก และแบบดิจิตอล
มัลติมิเตอร์มีประโยชน์มากมาย เช่นการวัดและทดสอบทางไฟฟ้าอย่างง่าย อาทิเช่นการวัดแรงดันแบตเตอรี่ ไปจนถึงการตรวจจับข้อบกพร่องและการวินิจฉัยที่ซับซ้อน
มัลติมิเตอร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับช่างไฟฟ้าสำหรับการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าของมอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์จ่ายไฟ และระบบสายไฟ

แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 15 ผลลัพท์