เครื่องวัดระยะเลเซอร์

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Distance Meter) คือเครื่องมือวัดระยะทางโดยใช้แสงเลเซอร์ รูปแบบที่พบมากที่สุดของการใช้แสงเลเซอร์
เพื่อหาระยะทางคือการใช้อยู่หลักการระยะเวลาในการเดินทางของสัญญาณเลเซอร์
โดยการส่งสัญญาณเลเซอร์ไปยังวัตถุเป้าหมายและทำการวัดสัญญาณเลเซอร์ที่สะท้อนกลับจากเป้าหมายมายังตัวส่งสัญญาณเลเซอร์
เนื่องด้วยสัญญาณเลเซอร์เดินทางด้วยความเร็วแสง ทำให้เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ให้ความแม่นยำสูงในระดับมิลลิเมตร

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง, การซ่อมแซมบ้าน และอสังหาริมทรัพย์ เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกนำมาใช้งานแทนสายวัดระยะ ซึ่งต้องใช้คน 2 คนเพื่อวัดพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ใช้คนเพียง 1 คนเท่านั้น

แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์