ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจ หรือ Dial indicator คือเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง
สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีลักษณะกลม เช่นตรวจสอบความตรงและเรียบของล้อ
โครงสร้างของ ไดอัลเกจ จะเปลี่ยนไปตามลักษณะเช่น ในทางวิศวกรรมจะนิยมใช้ไดอัลเกจแบบ Sector shape และ Circular shape

แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 19 ผลลัพท์