ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจ หรือ Dial indicator คือเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีลักษณะกลม เช่นตรวจสอบความตรงและเรียบของล้อ
โครงสร้างของ ไดอัลเกจ จะเปลี่ยนไปตามลักษณะเช่น ในทางวิศวกรรมจะนิยมใช้ไดอัลเกจแบบ Sector shape และ Circular shape

Showing 1–24 of 36 results

Showing 1–24 of 36 results