เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) คือเครื่องมือวัดที่ถูกใช้โดยนักอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเพื่อวัดปริมาณน้ำฝน มักจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้ว เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมืออุตุนิยมวิทยสำหรับวัดความลึก ของน้ำฝนในพื้นที่หนึ่งตารางเมตร การวัดน้ำฝน1 มิลลิเมตร จะเทียบเท่าปริมาณน้ำฝน 1 ลิตรต่อตารางเมตร

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดาประกอบด้วยกรวยทองแดงหรือเส้นใยสังเคราะห์
ขนาดมาตรฐานช่วยเก็บน้ำฝนลงในขวดเพื่อทำการวัดในภายหลัง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนจะถูกติดตั้งในพื้นที่เปิด ขอบกรวยสูง 30 เซ็นติเมตรเหนือพื้นดินและเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
สามารถอ่านค่าได้โดยตรงแต่บางประเภทจะต้องคำนวณความลึกของน้ำและขนาดของกรวย เพื่อหาค่าปริมาณน้ำฝน

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบบันทึก เป็นแบบที่มีปากกาเขียนจดบันทึกข้อมูลด้วยหมึกเพื่อบันทึกปริมาณน้ำฝนไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้น อาจจะเป็นแบบ Tilting-siphon หรือ Tipping-bucket
การเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
หากเลือกสถานที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ค่าปริมาณน้ำฝนมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์