เครื่องวัดความขุ่น

เครื่องวัดความขุ่น หรือ Nephelometer หรือ Turbidity Meter คือ การวัดความขุ่นมัวของน้ำ
อนุภาคที่ลอยอยู่ในน้ำจะกระจายแสงลำแสง ที่พุ่งเข้าหาพวกมัน แสงที่กระจัดกระจาย จะถูกวัดที่มุมต่าง ๆ จากเส้นทางแสงตกกระทบ หลักการนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นการวัดความขุ่นที่แม่นยำอย่างยิ่ง
เครื่องวัดความขุ่น ส่วนใหญ่วัดแสงที่กระจัดกระจายที่ 90 องศา หากแสงเข้าเครื่องวัดความขุ่น เป็นจำนวนมาก หมายถึงมีอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมาก หากแสงน้อย หมายถึงมีอนุภาคขนาดเล็กจำนวนไม่มาก
มีหน่วยการวัดเป็นที่นิยมคือ NTU (Nephelometric Turbidity Units) ที่ตรงตามเกณฑ์การออกแบบ EPA

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์