Feeler Gauge

ฟีลเลอร์เกจ (Feeler Gauge) ป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำซึ่งใช้สำหรับวัดช่องว่างแคบๆ หรือช่องว่างระหว่างสองพื้นผิว
เครื่องมือชนิดนี้สร้างจากชุดใบมีดโลหะบางๆ ซึ่งแต่ละใบมีดมีความหนาต่างกัน ซึ่งทำเครื่องหมายไว้เพื่อใช้อ้างอิง
โดยทั่วไปแล้ว ใบมีดเหล่านี้จะติดไว้บนด้ามจับหรือโครง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เมื่อจำเป็นสามารถขยายหรือหดใบมีดได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกความหนาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการวัดที่แม่นยำ

แสดง %d รายการ

แสดง %d รายการ