เครื่องวัดความเรียบผิว


เครื่องวัดความเรียบผิว คือการวัดความขรุขระบนพื้นผิวซึ่งประกอบด้วย ความหยาบ (Roughness), คลื่น (Waviness) และรูปแบบ (Form)
ความหยาบของพื้นผิวถูกกำหนดให้เป็นคลื่นความถี่สั้นของพื้นผิวที่สัมพันธ์กับร่อง ที่มีความสูง ความลึก และระยะห่างต่างกัน
เครื่องวัดความเรียบผิว Surface Roughness Tester มีพารามิเตอร์คือ Ra, Rz, Rq, Rt และอื่นๆ หน่วยการวัดเป็น ไมครอน (μm)

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์