เครื่องวัดความเร็วลม


เครื่องวัดความเร็วลม คือเครื่องมือสำหรับตรวจวัดความเร็วการไหลของอากาศหรือก๊าซ
เครื่องวัดความเร็วลมแบบเส้นลวดความร้อน หรือ Hot Wire Aneometer ประกอบไปด้วย Micrometer thick wire, วงจรควบคุมอุณหภูมิ และวงจรในการเก็บข้อมูล
เส้นลวด (Wire) จะถูกติดตั้งในช่องทางการไหลของอากาศหรือภายในตัวโพรบ (Probe) โดยโพรบของเครื่องวัดความเร็วลม จะถูกวางในตำแหน่งที่ต้องการวัดความเร็วลม โดยทั่วไปโพรบจะแยกจากวงจรควบคุมอุณหภูมิและเชื่อมต่อกันโดยสายสัญญาณ
เส้นลวดถูกสร้างจากวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูง การไหลเวียนของอากาศรอบบๆ เส้นลวด ก่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อน ทำให้เส้นลวดเย็นตัว และความต้านทานต่ำลงด้วย ความต้านทานของขดลวดนี้จะถูกใช้เพื่อคำนวนหาความเร็วลม
เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลและเชิงกลแบบถ้วย ที่มีแกนหมุนตามแนวตั้ง โดยปกติจะประกอบด้วย ถ้วยรูปทรงกรวยหรือทรงกลม สามใบที่ติดตั้งที่ปลายแนวตั้งและกระจายแบบสมมาตรตามแกนของการหมุน
อัตราการหมุนของถ้วยคือการวัดความเร็วลม ในขณะที่มีแรงลมกระชาก เครื่องวัดความเร็วลมแบบถ้วยจะวัดค่าความเร็วลมได้มากกว่าปกติ

Showing 1–24 of 82 results

Showing 1–24 of 82 results