เครื่องวัดความเร็วลม


เครื่องวัดความเร็วลม เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักฟิสิกส์ ที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของอากาศและความกดอากาศ Anemometer ยังมีความสำคัญต่องานสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบของสภาพอากาศ

เครื่องวัดความเร็วลมแบบเส้นลวดความร้อน หรือ Hot Wire Aneometer ประกอบไปด้วย Micrometer thick wire, วงจรควบคุมอุณหภูมิ และวงจรในการเก็บข้อมูล
เส้นลวด (Wire) จะถูกติดตั้งในช่องทางการไหลของอากาศหรือภายในตัวโพรบ (Probe) โดยโพรบของเครื่องวัดความเร็วลม จะถูกวางในตำแหน่งที่ต้องการวัดความเร็วลม การไหลเวียนของอากาศรอบบๆ เส้นลวด ก่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อน ทำให้เส้นลวดเย็นตัว และความต้านทานต่ำลงด้วย ความต้านทานของขดลวดนี้จะถูกใช้เพื่อคำนวนหาความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิทัลและเชิงกลแบบถ้วย ที่มีแกนหมุนตามแนวตั้ง ประกอบด้วย ถ้วยรูปทรงกรวยหรือทรงกลม สามใบที่ติดตั้งที่ปลายแนวตั้งและกระจายแบบสมมาตรตามแกนของการหมุน อัตราการหมุนของถ้วยคือการวัดความเร็วลม

Showing 1–24 of 117 results

Showing 1–24 of 117 results