เครื่องควบคุมอุณหภูมิ


เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) คือ เครื่องมือในการควบคุมอุณหภูมิ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ กับค่าอุณหภูมิที่วัดได้
ความแตกต่างระหว่างค่าเหล่านี้เรียกว่าค่าเบี่ยงเบน เครื่องควบคุมอุณหภูมิใช้ค่าเบี่ยงเบนนี้ในการตัดสินใจว่าต้องใช้ความร้อน หรือความเย็นเพื่อให้อุณหภูมิให้กลับสู่ค่าที่ต้องการ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมคัปเปิล หรือ RTD ทำหน้าที่เป็นส่วนอินพุต และมีส่วนเอาต์พุตทำหน้าที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ เช่น วาล์วควบคุม, พัดลม หรือฮีตเตอร์

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์