เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัล หรือ Digital Thermometer คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวัดอุณหภูมิของวัตถุต่างๆ เช่นของเหลว, ของแข็ง หรือก๊าซ
ประเภทเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้มากที่สุดคือเทอร์โมรีซิสเตอร์ หรือ เทอร์มิสเตอร์ เซ็นเซอร์ประเภทนี้จะเปลี่ยนความต้านทานของตัวมันเอง
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน วงจรอิเล็กทรอนิกส์จะวัดความต้านทานและแปลงเป็นค่าอุณหภูมิเพื่อแสดงผล หรือส่งสัญญาณทางไฟฟ้าไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ

Showing 1–24 of 61 results

Showing 1–24 of 61 results