เครื่องกวนสาร

เครื่องกวนสาร (Magnetic Stirrer ) คือเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการ เครื่องกวนสารใช้สนามแม่เหล็กหมุน
เพื่อทำให้แท่งกวนที่แช่อยู่ในของเหลวหมุนอย่างรวดเร็ว โดยชุดสนามแม่เหล็กคงที่จะถูกวางไว้ใต้ภาชนะที่บรรจุของเหลว
เครื่องกวนสารบางชนิดมีระบบทำความร้อนในตัว เพื่อทำให้ร้อนให้กับของเหลว

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์