Photometers


Photometers หรือ โฟโตมิเตอร์ คือเครื่องมือวัดที่ได้รับการออกแบบด้วยระบบออพติคอลที่เป็นนวัตกรรมใหม่
สำหรับวัดระดับความเข้มข้นสารละลายโดยใช้หลัการวัดการดูดกลืนคลื่นแสง ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในด้านความแม่นยำ และความเร็วในการวัด
ตัวเครื่อง Photometers กันน้ำได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ด้วยโหมดการสอน แบบกราฟิกทีละขั้นตอนในการวัด ปุ่มกดแบบเสมือนทำให้การใช้งาน Photometers เป็นไปอย่างง่ายดาย

Showing 1–24 of 126 results

Showing 1–24 of 126 results