เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด คือเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิจากวัตถุที่ปล่อยรังสีความร้อนออกมา
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์แบบรังสีความร้อน (Thermal Radiation Thermometer)
บางครั้งเรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer), Laser Thermometer เนื่องจากใช้แสงเลเซอร์เล็งไปยังเป้าหมายที่ต้องการวัดอุณหภูมิ,
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Non-Contact Thermometer), เทอร์โมมิเตอร์แบบปืนเพื่ออธิบายความสามารถของอุปกรณ์ในการวัดอุณหภูมิจากระยะไกล

Showing 1–24 of 105 results

Showing 1–24 of 105 results