เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง หรือ Sound level meter คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็น dB (เดซิเบล) เครื่องวัดเสียงจะรวมฟังชั่นการทำงานหลายอย่างไว้ภายในเครื่องเดียว เมื่อใช้งานควรจับและยืดแขนให้สุด (เพื่อลดผลกระทบของร่างกายต่อการวัดเสียง) หรือใช้ขาตั้งเพื่อความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
เครื่องวัดเสียง จะมีค่าต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเช่น วงจรถ่วงน้ำหนัก A และ C, Slow and Fast response และย่านการวัดโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 30dB ถึง 130dB
เครื่องวัดเสียงประกอบไปด้วย

  1. ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ทำหน้ารับเสียงและแปลงเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ปรีแอมป์ไมโครโฟนทำหน้าขยายสัญญาณจากไมโครโฟนและส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆ
  3. วงจรถ่วงน้ำหนักเป็นวงจรปรับค่าความถี่ของเสียงนิยมใช้กัน 4 ประเภท คือ A, B, C และ D วงจรถ่วงน้ำหนักแบบ  A นิยมใช้กันมากที่สุด
  4. วงจรตรวจจับ RMS และ วงจรค่าเฉลี่ย
  5. ส่วนแสดงผล มีทั้งแบบดิจิตอลและแบบอะนาล๊อก
  6. เอาท์พุท AC และ DC เพื่อส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ประเภทอื่นทำการบันทึกข้อมูลหรือแสดงผล

Showing 1–24 of 65 results

Showing 1–24 of 65 results