เครื่องวัดเสียง


เครื่องวัดเสียง หรือ Sound level meter คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงมีหน่วยเป็น dB (เดซิเบล) เครื่องวัดเสียงจะรวมเอาฟังชั่นการทำงานหลายอย่างไว้ภายในเครื่องเดียว เมื่อใช้งานควรจับและยืดแขนให้สุด (เพื่อลดผลกระทบของร่างกายต่อการวัดเสียง) หรือใช้ขาตั้ง
เครื่องวัดเสียง มาตรฐานจะมีค่าต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับได้ เช่นวงจรถ่วงน้ำหนัก A และ C, Slow /Fast response ย่านการวัดจะอยู่ในช่วง 30dB ถึง 130dB

ส่วนประกอบของเครื่องวัดเสียง
(1) ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ รับเสียงและแปลงเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) ปรีแอมป์ไมโครโฟน ขยายสัญญาณจากไมโครโฟนและส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆ
(3) วงจรถ่วงน้ำหนักเป็นวงจรปรับค่าความถี่ของเสียงนิยมใช้กัน 4 ประเภท คือ A, B, C และ D (4) วงจรตรวจจับ RMS และ วงจรค่าเฉลี่ย
(5) ส่วนแสดงผล มีทั้งแบบดิจิตอลและแบบอะนาล๊อก (6) เอาท์พุท AC และ DC ส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ประเภทอื่น ทำการบันทึกข้อมูลหรือแสดงผล

Showing 1–24 of 70 results

Showing 1–24 of 70 results