pH Electrode


pH Electrode คือเซนเซอร์สำหรับวัดค่าศักยภาพของไฮโดรเจน (pH) ซึ่งเป็นลอการิทึมเชิงลบของกิจกรรมไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย
ค่า PH ของสสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราส่วนของไฮโดรเจนไอออน [H +] และความเข้มข้นของไฮดรอกซิลไอออน [OH-]
pH Electorde เป็นส่วนหนึ่งในการวัดและทดสอบในห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยที่สุด เนื่องจากกระบวนการทางเคมีส่วนมากขึ้นอยู่กับค่า pH
คุณสมบัติพื้นฐานของ pH Electrode
1. การชดเชยอุณหภูมิ (Temperature compensation) เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการวัดค่า pH ที่แม่นยำ
2. การตรวจจับอุณหภูมิในตัว (Built-in temperature sensing)
3. การออกแบบ pH Electrode เพื่อให้กันน้ำและทำงานใต้น้ำได้
4 .เหมาะสำหรับการใช้งานด้านอาหารหรือสุขอนามัย

Showing 1–24 of 30 results

Showing 1–24 of 30 results