เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด

เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด หรือ Force Gauge คือเครื่องมือสำหรับวัดแรงที่ใช้กับวัตถุ นิยมใช้งานด้านการตรวจสอบและการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องของวัสดุหรือการทดสอบการรับน้ำหนักของวัตถุ เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบบอะนาล็อกและแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบบดิจิตอลสามารถบันทึกข้อมูลระหว่างการกดหรือการ ดึงวัตถุ
ภายในเครื่องวัดแรงดึงและแรงกดประกอบไปด้วยสปริงที่สามารถยืด และหดตัวได้ เมื่อสปริงยืดตัวจะดึงเข็มที่หน้าปัดให้เคลื่อนตามแรงดึง หรือแปลงแรงดึงเป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าและแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอแบบดิจิตอล

Showing 1–24 of 46 results

Showing 1–24 of 46 results