เครื่องวัดแรงบิด

Torque Tester หรือ เครื่องวัดแรงบิด เป็นเครื่องมือวัดแบบพกพาซึ่งประกอบด้วย เซนเซอร์วัดแรงบิดหรือทรานสดิวเซอร์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ซอฟต์แวร์ และจอแสดงผล
เซนเซอร์วัดแรงบิดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแปลงแรงบิดเป็นสัญญาณไฟฟ้า ด้วยการกระบวนการทางกล
ซอฟต์แวร์และส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องวัดแรงบิดแปลงสัญญานทางไฟฟ้า เป็นค่าของแรงบิดที่แสดงบนหน้าจอแสดงผล

แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์