เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน หรือ Vibration Meter คือเครื่องมือที่ใช้วัดแอมพลิจูด (Amplitude) ของความสั่นสะเทือน ถูกใช้ในงานการดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักรกล การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ หรือในงานวิจัยและพัฒนา เพื่อวัดค่าความเร็ว, ความเร่ง และการกระจัดของวัตถุหรือเครื่องจักรกลที่สั่นสะเทือน
เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนบางประเภทสามารถบันทึกข้อมูลได้ ซึ่งสะดวกต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยซอฟต์แวร์ในภายหลัง

Showing 1–24 of 36 results

Showing 1–24 of 36 results