เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิล หรือ Thermocouple คือเซ็นเซอร์สำหรับวัดระดับความร้อนทำจากโลหะต่างกัน 2 ชนิด ที่เชื่อมปลายเข้าด้วยกัน
เมื่อจุดเชื่อมต่อของโลหะถูกทำให้ร้อนหรือเย็น จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้น ความต่างศักย์ไฟฟ้านี้จะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ โดยทั่วไป Thermocouple จะมีลักษณะเป็นเส้นลวดที่ถูกหุ้มด้วยฉนวน
ข้อควรพิจาณาเมื่อต้องการเลือซื้อ Thermocouple

  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิลแต่ละประเภทจะมีช่วงการวัดอุณหภูมิไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ทำ
  • ความทนทานต่อสารเคมี โดยเฉพาะวัสดุเที่เป็นเปลือกหุ้ม
  • ความทนทานต่อการสั่่นสะเทือนและการขัดสี
  • ความยากง่ายในการติดตั้ง เช่น ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว หรือขนาดของช่องจะเป็นตัวกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโพรบ

Showing 1–24 of 66 results

Showing 1–24 of 66 results