เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ


เครื่องวัดฝุ่นละออง มีหน้าที่วัดค่าฝุ่นละอองและจำแนกประเภทของฝุ่นละอองในอากาศ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, การแพทย์, ห้องปฏิบัติการ
เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศมีบทบาทสำคัญในการวัดค่า, จำแนก, และวินิจฉัย แหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในห้อง Cleanroom, โรงงาน Semiconductor, จอแสดงผล, Hard disk storage ซึ่งเป็นที่รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มคุณภาพอากาศและการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศเป็นสิ่งสำคัญในการได้รับ ISO Class certification สำหรับพื้นที่ ที่ต้องการความสะอาด

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์