เครื่องวัดแบตเตอรี่

เครื่องวัดแบตเตอรี่ (Battery Tester) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสถานะของแบตเตอรี่ เครื่องวัดแบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีความซับซ้อน สำหรับการทดสอบประจุที่มีอยู่จริงในเซลล์และแรงดันไฟฟ้า (voltage output)
เครื่องวัดแบตเตอรี่และการทดสอบสภาพแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมมากขึ้น ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการสะสมประจุ และข้อบกพร่องที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของแบตเตอรี่

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์