เครื่องวัดแบตเตอรี่

เครื่องวัดแบตเตอรี่ (Battery Tester) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสถานะของแบตเตอรี่
เครื่องวัดแบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีความซับซ้อน สำหรับการทดสอบประจุที่มีอยู่จริงในเซลล์และแรงดันไฟฟ้า (voltage output)
การทดสอบสภาพแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมมากขึ้น ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการสะสมประจุ และข้อบกพร่องที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของแบตเตอรี่

Showing all 3 results

Showing all 3 results