การจัดส่ง

สินค้าทุกชิ้นจัดส่ง ฟรี

ผู้ให้บริการ ไปรษณีย์ไทย EMS Messenger
ของทางบริษัท
รถบรรทุก
ของทางบริษัท
Kerry Express
ค่าบริการ
ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ซื้อขั้นต่ำ
ไม่มีขั้นต่ำ* มากกว่า 2,000 บาท มากกว่า 12,000 บาท ตามตกลง ตามตกลง
ระยะเวลา 3-5 วัน 1-2 วัน 1-2 วัน 1-2 วัน 1-2 วัน
ขอบเขต
ในประเทศ ในประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในประเทศ ในประเทศ

*ซื้อน้อยกว่า 2,000 บาท หากต้องการส่ง EMS เพิ่มเงิน 50 บาท
การจัดส่งสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม