ไมโครมิเตอร์


เครื่องมือวัดละเอียดที่ให้ค่าความแม่นยำสูงสุดคือ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) ที่สามารถวัดได้ถึงระดับนาโนเมตร
ด้วยเหตุนี้จึงสามารถนำไปใช้ได้เกือบทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการ การวัดที่แม่นยำและละเอียดสูง
ประเภทของไมโครมิเตอร์ที่พบบ่อย
1. แบบวัดนอก Outside micrometer ใช้ในการวัดขนาดภายใน
2. แบบวัดใน Inside micrometer ใช้ในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือความหนาของวัตถุ
3. แบบวัดลึก Dept micrometer ใช้ในการวัดความลึก เช่น ความลึกของรู ร่อง ฯลฯ

แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์