เครื่องวัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็ม หรือ Salinity Meter คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความเค็มของสารละลาย
โดยทั่วไป Hydrometer (เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลว)ที่ได้รับการปรับเทียบเป็นพิเศษ เพื่ออ่านค่าเปอร์เซ็นต์ของเกลือในสารละลาย
เนื่องจากความเข้มข้นของคลอไรด์แสดงให้เห็นความสัมพันธ์โดยตรงกับความเค็มของน้ำทะเล
การไตเตรทของคลอไรด์ กับซิลเวอร์ไนเตรทถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสมุทรศาสตร์ หรือ สมุทรวิทยา เพื่อวัดความเค็ม

แสดงทั้งหมด 21 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 21 ผลลัพท์