เวอร์เนียคาลิปเปอร์


Vernier Caliper เวอร์เนียคาลิปเปอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดของวัตถุเชิงเส้นและการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุทรงกลม มีความละเอียดและความแม่นยำสูง ถูกคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้โด่งดัง ปิแอร์ แวร์เนียร์ ในปี 1631 และด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อเรียกว่า เวอร์เนียร์ สเกล
เวอร์เนีย (Vernier) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และในการผลิตเพื่อการวัดการควบคุมคุณภาพ

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์