SMART SENSOR

SMART SENSOR คือผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือระดับมืออาชีพ SMART SENSOR มีประสบการณ์ในการพัฒนาและการผลิตเครื่องมือวัดมานานกว่า 10 ปี
เรามีบุคลากรจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม เราสร้างความสัมพันธ์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคกับมหาวิทยาลัยในประเทศ

ทีมงานวิจัยและพัฒนาของเรา มีอิสระในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบสำคัญ ๆ จนสำเร็จ
เทคโนโลยีหลักที่สำคัญ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง และจิตวิญญาณของทีมที่ก้าวล้ำทำให้เราสามารถแข่งขันได้

ผลิตภัณฑ์ของ SMART SENSOR ประกอบไปด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, เครื่องวัดการสั่นสะเทือน, เครื่องวัดความหนา, เครื่องวัดระดับเสียง, เครื่องวัดความเร็วลม,
เครื่องวัดความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องตรวจจับก๊าซ, เครื่องตรวจจับโลหะ, เครื่องวัดความเป็นฉนวน, เครื่องทดสอบความต้านทานดิน, เครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่วและอื่น ๆ

Showing 1–24 of 90 results

Showing 1–24 of 90 results