SMART SENSOR

SMART SENSOR คือผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือระดับมืออาชีพ SMART SENSOR มีประสบการณ์ในการพัฒนาและการผลิตเครื่องมือวัดมานานกว่า 10 ปี เรามีบุคลากรจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอุตสาหกรรม เราสร้างความสัมพันธ์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคกับมหาวิทยาลัยในประเทศ ทีมงานวิจัยและพัฒนาของเรา มีอิสระในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบสำคัญ ๆ จนสำเร็จ เทคโนโลยีหลักที่สำคัญ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง และจิตวิญญาณของทีมที่ก้าวล้ำทำให้เราสามารถแข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์ของ SMART SENSOR ประกอบไปด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, เครื่องวัดการสั่นสะเทือน, เครื่องวัดความหนา, เครื่องวัดระดับเสียง, เครื่องวัดความเร็วลม, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องตรวจจับก๊าซ, เครื่องตรวจจับโลหะ, เครื่องวัดความเป็นฉนวน, เครื่องทดสอบความต้านทานดิน, เครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่วและอื่น ๆ

แสดง 19 รายการ

แสดง 19 รายการ