Kestrel Meters

Kestrel Meters โดย Nielsen-Kellerman Company เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเครื่องมือวัดทางสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือวัดทางด้านกีฬา สำหรับงานด้านเทคนิคและใช้ในชีวิตประจำวัน มีผลิตภัณคือ Kestrel Weather & Environmental Meters และ Kestrel Ballistics Meters Nielsen-Kellerman Company ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปีและมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละ ในการตอบสนองความต้องการเครื่องมือวัดที่ใช้กลางแจ้งสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะนักกีฬาโอลิมปิค, นักผจญเพลิง, ด้านการทหาร ผลิตภัณฑ์ของเรามีความถูกต้องและความทนทาน การส่งมอบสิ่งที่น้อยกว่าระดับสูงสุดของคุณภาพไ ม่ใช่ตัวเลือกของเรา ตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าจนถึงการสนับสนุนลูกค้า ตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา

แสดง 7 รายการ

แสดง 7 รายการ