GT SONIC

GT SONIC (รหัสหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จีน: 832018 ) เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก Ultrasonic Cleaner และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Ultrasonic Cleaner สำหรับลูกค้าทั่วโลก ซึ่งเป็นการรวบรวมของการวิจัยเทคโนโลยีอัลตราซาวนด์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Ultrasonic Cleaner, การผลิต, การขาย และบริการทางเทคนิคในรัฐวิสาหกิจที่มีเทคโนโลยีสูงของประเทศ ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและทยอมรับในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Ultrasonic Cleaner ปัจจุบัน GT SONIC เป็นบริษัทที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในด้านนี้ และยังเป็นเพียงบริษัทเดียวในอุตสาหกรรม Ultrasonic Cleaner ที่เป็นบริษัทมหาชน GT SONIC ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ในเซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นบริษัทมหาชน เพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรม Ultrasonic ยื่นจดทะเบียนใน 2015 ทุนจดทะเบียน $ 7.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงงานตั้งอยู่ที่ 60 Acres GT SONIC technology park Meizhou ในมณฑลกวางตุ้ง โรงงานขนาด 4,000 ตารางเมตร สำนักงานขายขนาด 1,500 ตารางเมตร จำนวนพนักงาน: 200-300 คน มาตรฐาน ISO 9001 Quality Management ,ISO14001 Environmental

Showing 1–24 of 39 results

Showing 1–24 of 39 results