GT SONIC

GT SONIC (รหัสหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จีน: 832018 ) เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก Ultrasonic Cleaner
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Ultrasonic Cleaner สำหรับลูกค้าทั่วโลก
ซึ่งเป็นการรวบรวมของการวิจัยเทคโนโลยีอัลตราซาวนด์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Ultrasonic Cleaner,
การผลิต, การขาย และบริการทางเทคนิคในรัฐวิสาหกิจที่มีเทคโนโลยีสูงของประเทศ
ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและทยอมรับในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Ultrasonic Cleaner
ปัจจุบัน GT SONIC เป็นบริษัทที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในด้านนี้
และยังเป็นเพียงบริษัทเดียวในอุตสาหกรรม Ultrasonic Cleaner ที่เป็นบริษัทมหาชน

GT SONIC ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ในเซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นบริษัทมหาชน เพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรม Ultrasonic ยื่นจดทะเบียนใน 2015 ทุนจดทะเบียน $ 7.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
โรงงานตั้งอยู่ที่ 60 Acres GT SONIC technology park Meizhou ในมณฑลกวางตุ้ง
โรงงานขนาด 4,000 ตารางเมตร สำนักงานขายขนาด 1,500 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน: 200-300 คน
มาตรฐาน ISO 9001 Quality Management ,ISO14001 Environmental

Showing 1–24 of 58 results

Showing 1–24 of 58 results