เทอร์โมคัปเปิล Type K สายสแตนเลสยาว 2 เมตร 350°C

หรือ
QR Code