TemTop

TemTop แบรนด์ภายใต้ Elitech Technology, Inc ( Elitech) เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญในด้าน เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อปกป้องมารดาและทารกจากอากาศที่เป็นมลพิษ ปกป้องสุขภาพเด็กในการเจริญเติบโตของพวกเขา และทำให้ทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านที่สะดวกสบายและมีสุขภาพดีและเพลิดเพลินกับความเงียบสงบและความงามของชีวิต TemTop พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง พยายามผลักดันให้สังคมให้ความสนใจกับคุณภาพอากาศ

แสดง 2 รายการ

แสดง 2 รายการ