เครื่องวัดความเร็วลม/อุณหภูมิ/ความชื้น/Wet Bulb/Barometric EXTECH EN150

หรือ
QR Code

แบรนด์สินค้า EXTECH รุ่น EN150
ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C
ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 95%RH
ช่วงการวัดแสง UVA 0 ถึง 1999μW/cm2 หรือ 2 ถึง 20mW/cm2
ช่งการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 20m/s
ช่วงการวัด Barometric Pressure 10 ถึง 1100hPa

ตราสินค้า (Brand) ของสหรัฐอเมริกา
รหัสสินค้า: EN150 หมวดหมู่:
ระยะเวลาจัดส่งสินค้า: 15 ถึง 30 วัน
การจัดส่งสินค้า: ฟรีทาง

คำอธิบาย

แบรนด์สินค้า EXTECH รุ่น EN150
ช่วงการวัดแสง UVA 0 ถึง 1999μW/cm2 หรือ 2 ถึง 20mW/cm2
ช่งการวัดความเร็วลม 0.4 ถึง 20m/s
ช่วงกาวัด CFM 0.847 ถึง 1,271,300CFM
ช่วงการวัด CMM 0.024 ถึง 36,000CMM
ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C
ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 95%RH
ช่วงการวัด Wet Bulb -5.4 ถึง 49.0°C
ช่วงการวัด Dew Point -25.3 ถึง 49.0°C
ช่วงการวัด Wind Chill -9.4 ถึง 44.2°C
ช่วงการวัด Heat Index 0 ถึง 100°C
ช่วงการวัด Barometric Pressure 10 ถึง 1100hPa
ช่วงการวัด Altitude -2000 ถึง 9000m

สามารถเปลี่ยนใบพัดได้
จอแสดงผลแบบ LCD
ฟังชั่น Data Hold หยุดหน้าจอเพื่ออ่านค่า
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ CR2032
พร้อม UV sensor
สามารถวัดค่าความเร็วลม, ปริมาตรลม, อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, Wet Bulb, Dew Point, Heat Index, Wind Chill, Barometric Pressure, และ Altitude
ขนาดเครื่อง 120 x 45 x 20 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 160 กรัม

ไฟล์ข้อมูลสินค้าDATA SHEETUSER MANUAL

DATA SHEET

Download

USER MANUAL

Download

คุณอาจจะชื่นชอบ…

คุณอาจจะชื่นชอบ…